Quyền Lợi Người Cao Tuổi

Chế độ đặc biệt đối với người cao tuổi

l1fdee834-b8a2-4fe2-b569-728fb2fde34a

Mức hỗ trợ chi phí mai táng khi người cao tuổi chết quy định tại Điều 18, Điều 19 Luật Người cao tuổi là 3.000.000

Quy định việc hưởng trợ cấp với người cao tuổi

tro-cap

Như vậy, những người là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên và thuộc 1 trong 3 trường hợp nêu trên thì được

Quy định về quyền và lợi ích của pháp luật về người cao tuổi

truongtho1415948600064crop1415950905304

Đại diện cho người cao tuổi Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối ngoại nhân dân vì lợi ích